خدایا مرا ببخش بخاطر این نمک نشناسیم.

خدایا مرا ببخش بخاطر این ناسپاسیم.

خدایا مرا ببخش که اگر تو هم مرا ببخشی

من خودم را هیچ وقت نخواهم بخشید.

خدایا افسوسم از اینست که چه دلهایی را

شکسته ام. دلهایی پاک که مرا تا حد پرستیدن

دوست داشتند اما من  چه کردم من ناسپاس

به آنها پشت کردم من ناسپاس ...

 

  
نویسنده : گمنام گمنام ; ساعت ۱:٠٢ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۸ اردیبهشت ،۱۳۸۳