او خواهد آمد.

بي شک او خواهد آمد.

او خواهد آمد و عطر روحبخش عدالت را با خود خواهد آورد.

او خواهد آمد و تبعيض را با خود خواهد برد.

او خواهد آمد و عشق و دوست داشتن را با خود خواهد آورد.

او خواهد آمد و دروغ و مکر را با خود خواهد برد.

او خواهد آمد و ما را با خود به عرش الهي  خواهد برد.

 

سينه مالامال درد است اي اهورايي برس

شيعه در بند ستبر است اي مسيحايي برس

 

  
نویسنده : گمنام گمنام ; ساعت ۱٠:٢٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٤ مهر ،۱۳۸٢