با تو حکايتي دگر            اين دل ما بسر کند

شب سياه قصه را           هواي تو سحر کند

باور ما نمي شود            در سر ما نمي رود

از گذر سينه ما               يار دگر گذر کند

شکوه بسي شنيده ام        از دل درد کشيده ام

کور شوم جز تو اگر       زمزمه اي شنيده ام

چاره کا ما تويي            ياور و يا ر ما تويي

توبه نمي کند اثر           مرگ مگراثر کند

مجرم آزاده منم             تن به جز اء داده منم

قاضي درگاه تويي        حکم سحرگاه تويي

 

نوشته هاي بالا يکي از ترانه هاي سياو ش قميشي است

 داشتم گوش مي کردم خوشم آمد گفتم بنويسم شما هم بخوانيد.

  
نویسنده : گمنام گمنام ; ساعت ٤:۳۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۳ مهر ،۱۳۸٢