هيچ وقت پشت سر من راه نيا.شايد من تو را درست هدايت نکنم.

هيچ وقت جلوي من راه نرو شايد تو را همراهي نکنم.

فقط کنار من راه بيا و دوست من باش.

 

  
نویسنده : گمنام گمنام ; ساعت ٧:٤٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٠ آذر ،۱۳۸٢