دوستان می خوام ازتون بپرم که تویی این دور و زمونه چی شما رو زیاد عصبانی میکنه یعنی اینکه شما رو حرص میده؟

اول خودم میگم .منو این تازه به دوران رسیده های بی فرهنگ و بی نام و نشون که به زور این پولهای باد آورده

و مفت که در این دور و زمونه زد و بندی بدستشون اومده می خوان خودشون را با کلاس و خوش مشرب نشون بدن( که خدا وکیلی از یک  کیلو متری مشخص است که دهاتین و بی نام ونشون ) حرص میده.

نمی دونم! خدا با این اوضاع عاقبت ما رو بخیر کنه!

  
نویسنده : گمنام گمنام ; ساعت ٤:۱٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٥ بهمن ،۱۳۸٢