هر روز من به انتظار ديدنش ساعتهايي را منتظر مي مانم <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

خيلي از روزهاموفق به ديدنش نمي شوم ولي با اين حال من اين انتظار

را دوست دارم.

وقتي که مي بينمش نمي دانم چه بگويم يعني اينکه اصلا چيزي نمي توانم

بگويم .مانده ام که اين دوست داشتن را چگونه به او ابراز دارم .

دوستان مرا راهنمايي کنيد که چگونه در حالي که غرورم نيز حفظ گردد

 اين محبت را به او ابراز دارم.

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید