ديشب خسته بودم خسته از سکون.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ديشب به اين فکر بودم که پس پرواز ما

کي خواهد بود.

پس کي ما طعم زندگي را خواهيم چشيد.

پس کي ما هم بجاي تو شما خواهيم شد.

 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید