نشسته ام باز کنار تو آمدي سراغم.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

نگاه تو روشن شبهاي بي چراغم.

صداي من وقتي قصه داره که رنگ چشم تو غصه داره.

شب منو تو باز دوباره انتظاره.

نگاه تو رنگ بوسه داره لباي من گرم و بي قراره.

سکوت شب يک آسمونه و يک ستاره.

(چند روز است که دلم بخاطر بم می سوزد.ای دريغا مرحمی)

/ 0 نظر / 4 بازدید