دوستان امروزه ازدواج مشکل عمده جوانان است بيشتر مشکلات هم از نوع اقتصادي است .چون بيشتر دخترها و پسرها مشکل خود کم بيني و خود نمايي دارند و در اين توهمات پوچ غوطه ورند.البته من به اين ها هم يک حق کوچک ميدهم ولي ما جوانان بايد اين سنت غلط را بشکنيم يا حداقل در جامعه کم رنگتر بکنيم.آيا شما هم براي اين کار حاضريد.وآيا شما حاضريد صفاي دروني و عشق به زندگي يک دختر و پسر را به پول و تجملات واهي و چند روزه ترجيح دهيد لطفا با من در اين مورد صحبت بکنيد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 05.gif

 

/ 0 نظر / 2 بازدید