سلام دوستان

امروز روز قدس است روز مبارزه با ظلم و ظالم و روز گرفتاری اسرائيل غاصب.

امروز راهپيمايی گسترده ای نيز قرار بود باشد که من متاسفانه نتوانستم بروم

و از اين بابت ناراحت هستم. شما چطور؟

البته راهپيمايی کلا برای تفنن هم که باشد باز خوب است و برای من خوشايند

چون خاطرات خوبی از راهپيمايی دارم!

فعلا خداحافظ

/ 0 نظر / 2 بازدید