عيدتان مبارک01.gif

امسال ما دوتا عيد در کشورمان داشتيم والله عجيب است با اين همه ادعا12.gif

بالاخره ماه مبارک  هم تمام شد بين خودمان است خيلی زيا د است ۳۰ روز

حداقل تعطيلی هم  در بينش ندارد

البته اين نظر من است.04.gif03.gif

/ 0 نظر / 2 بازدید