هيچ وقت پشت سر من راه نيا.شايد من تو را درست هدايت نکنم.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

هيچ وقت جلوي من راه نرو شايد تو را همراهي نکنم.

فقط کنار من راه بيا و دوست من باش.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید