تاريکيهاي زندگي با روشنايي هاي فروغ مي گيرد که<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ما در تکاپوي رسيدن به آن سختيها به جان خريده باشيم.

براي رسيدن به نور دلربا و جاويد سکوت و سکون فقط

يک گمراهي و انديشه غلط است بلکه بايد تازيانه ها خورد

و لب بر نياورد.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید